Din samarbetspartner i fuktsäkerhet

Byggnadsprovning

Fuktsäkerhet i byggprocessens alla skeden

Vi är experter inom mätteknik och fuktsäkerhet vilket gör oss till det självklara valet för fuktmätningar, fuktanalyser, kalibreringar, skadeutredningar, fuktsakkunniguppdrag och mätteknik.

Vårt mål är att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna för alla fukt- och innemiljörelaterade problem – så att människor kan trivas och må bra i friska hus. Låt oss hjälpa er på vägen till en tryggare framtid!

Byggnadsprovning

Vad vi gör

Vi erbjuder specialiserade tjänster inom byggnadsteknik, med fokus på att skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö.

alert
Fuktsäkerhet

Som diplomerad fuktsakkunnig erbjuder vi omfattande fuktsäkerhetstjänster inom ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

meter
Fuktmätning

Vi erbjuder fuktmätningstjänster för att säkerställa att dina konstruktioner och material inte är drabbade av fuktskador.

stay-at-home
Täthetsprovning

En vanlig orsak till fuktskador i byggnader är otätheter som möjliggör för fukt att tränga in. Detta kan både leda till hälsorisker för de som vistas i byggnaden och till stora ekonomiska kostnader för fastighetsägaren.

sound-wave
Ljudmätning

Vi erbjuder ljudmätningstjänster för bostadsrum och lokaler. Syftet med ljudmätningen är att fastställa om ljudnivåerna i inomhusmiljöer uppfyller gällande riktvärden för buller, och för att minska variationer i ljudnivå.

list
Sakkunnig tillgänglighetskonsult

Som sakkunnig har vi den behörighet som krävs för att genomföra kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och enligt kontrollplanen.

architect
Fuktutredning inomhusmiljö

Vi fuktskadeutreder för att identifiera problemområden och skapa en bra inomhusmiljö. Vi använder en beprövad modell för att kartlägga symtom som användaren upplever.

Referenser

Vad säger våra kunder?

“You will never fake the feeling of being in such a place. The live minimalism base on the natural materials and alive unprocessed textures — true, authentic, close to nature. It has memory and appreciates to the culture, roots, archetypes.”
Pablo Gusterio
Client of Company
“I’m always impressed with the services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Anna Paulina
Client of Company
“I have very much enjoyed with your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Kristina Lee
Client of Company